Изяславский район — Ізяславський район


  Белеево Білево 30352
  Белогородка Білогородка 30343
  Билотин Білотин 30322
  Борисов Борисів 30326
  Великая Радогощ Велика Радогощ 30315
  Великие Пузырки Великі Пузирки 30375
  Дворец Двірець 30341
  Дертка Дертка 30312
  Добрин Добрин 30316
  Изяслав Ізяслав 30300
  Каменка Кам»янка 30311
  Клубовка Клубівка 30350
  Кунев Кунів 30310
  Лещаны Ліщани 30363
  Лютарка Лютарка 30324
  Михнов Михнів 30346
  Мыслятин Мислятин 30344
  Мякоти М»якоти 30314
  Новое Село Нове Село 30374
  Плужное Плужне 30320
  Полесское Поліське 30340
  Припутни Припутні 30353
  Радошовка Радошівка 30330
  Репки Ріпки 30356
  Сахновцы Сахнівці 30364
  Тележинцы Теліжинці 30365
  Тернавка Тернавка 30372
  Тишевичи Тишевичі 30354
  Топоры Топори 30362
  Хотень Хотень 30321
  Христовка Христівка 30370
  Шекеринцы Шекеринці 30317
  Щуровцы Щурівці 30360

 

Почтовые индексы Хмельницкая область, Изяславский район — Поштові індекси Хмельницька область, Ізяславський район

Ukrindex