Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт «ukrindex.ru” , може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту «ukrindex.ru”.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 у цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту «ukrindex.ru” (далі – Адміністрація сайту) ” – уповноважені співробітники на управління сайтом, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеному або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Користувач сайту (далі — Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт «ukrindex.ru”.

1.1.6. “Cookies” -невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Сайту «ukrindex.ru ” означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту «ukrindex.ru”.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту «ukrindex.ru”. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту «ukrindex.ru ” щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації Сайту.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми зворотного зв’язку на сайті «ukrindex.ru ” і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. ім’я Користувача;

3.2.2. адреса електронної пошти (e-mail);

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту «ukrindex.ru ” може використовувати в цілях:

4.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

4.1.2. Встановлення з користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробка запитів і заявок від користувача.

4.1.3. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням сайту.

4.1.4. Надання Користувачеві за його згодою новинної розсилки та інших відомостей від імені «ukrindex.ru “або від імені партнерів «ukrindex.ru”.

4.1.5. Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.

4.1.6. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів сайту «ukrindex.ru ” з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади Російської Федерації тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством Російської Федерації.

5.3. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

6.1.1. Стала Публічним Надбанням до її втрати або розголошення.

6.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання адміністрацією сайту.

6.1.3. Була розголошена за згодою користувача.

ДОДАТКОВА УМОВА

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти у формі зворотного зв’язку.

7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://ukrindex.ru/uk/privacy-policy/ .

Ukrindex