Самборский район — Самбірський район


  Бабино Бабино 81455
  Барановцы Баранівці 81424
  Берестяны Берестяни 81423
  Бесковичи Бісковичі 81457
  Блажов Блажів 81482
  Ваневичи Ваньовичі 81461
  Великая Белина Велика Білина 81467
  Верховцы Верхівці 81421
  Викоты Викоти 81454
  Воля-Баранецкая Воля-Баранецька 81422
  Воля-Блаживская Воля-Блаживська 81483
  Вощанцы Вощанці 81432
  Воютичи Воютичі 81453
  Гордыня Гординя 81466
  Городище Городище 81477
  Долобов Долобів 81437
  Дубляны Дубляни 81470
  Дубровка Дубрівка 81462
  Загорье Загір»я 81431
  Заднестряны Задністряни 81474
  Зверь Звір 81484
  Калинов Калинів 81464
  Колбаевичи Колбаєвичі 81443
  Конюшки-Королевский Конюшки-Королівські 81446
  Конюшки-Тулиголовский Конюшки-Тулиголівські 81447
  Корналовичи Корналовичі 81463
  Корничи Корничі 81425
  Кульчицы Кульчиці 81476
  Купновичи Купновичі 81433
  Лановичи Лановичі 81452
  Лука Лука 81472
  Максимовичи Максимовичі 81451
  Малая Белина Мала Білина 81468
  Михайлевичи Михайлевичі 81434
  Монастырец Монастирець 81485
  Мостковичи Містковичі 81426
  Нагорное Нагірне 81475
  Никловичи Никловичі 81430
  Новоселки-Гостинные Новосілки-Гостинні 81438
  Ольшанник Вільшаник 81481
  Пиняны Пиняни 81456
  Погорцы Погірці 81445
  Подгайчики Підгайчики 81444
  Пяновичи П»яновичі 81450
  Раловка Ралівка 81473
  Рудки Рудки 81440
  Садковичи Садковичі 81420
  Самбор Самбір 81400
  Сиде Сіде 81478
  Стрелковичи Стрілковичі 81460
  Сусолов Сусолів 81448
  Хлопчицы Хлопчиці 81436
  Чайковичи Чайковичі 81442
  Чуква Чуква 81480
  Язи Язи 81465

 

Почтовые индексы Львовская область, Самборский район — Поштові індекси Львівська область, Самбірський район

Ukrindex