Самбірський район – Самборский район


  Бабино Бабино 81455
  Баранівці Барановцы 81424
  Берестяни Берестяны 81423
  Бісковичі Бесковичи 81457
  Блажів Блажов 81482
  Ваньовичі Ваневичи 81461
  Велика Білина Великая Белина 81467
  Верхівці Верховцы 81421
  Викоти Викоты 81454
  Вільшаник Ольшанник 81481
  Воля-Баранецька Воля-Баранецкая 81422
  Воля-Блаживська Воля-Блаживская 81483
  Вощанці Вощанцы 81432
  Воютичі Воютичи 81453
  Гординя Гордыня 81466
  Городище Городище 81477
  Долобів Долобов 81437
  Дубляни Дубляны 81470
  Дубрівка Дубровка 81462
  Загір”я Загорье 81431
  Задністряни Заднестряны 81474
  Звір Зверь 81484
  Калинів Калинов 81464
  Колбаєвичі Колбаевичи 81443
  Конюшки-Королівські Конюшки-Королевский 81446
  Конюшки-Тулиголівські Конюшки-Тулиголовский 81447
  Корналовичі Корналовичи 81463
  Корничі Корничи 81425
  Кульчиці Кульчицы 81476
  Купновичі Купновичи 81433
  Лановичі Лановичи 81452
  Лука Лука 81472
  Максимовичі Максимовичи 81451
  Мала Білина Малая Белина 81468
  Михайлевичі Михайлевичи 81434
  Містковичі Мостковичи 81426
  Монастирець Монастырец 81485
  Нагірне Нагорное 81475
  Никловичі Никловичи 81430
  Новосілки-Гостинні Новоселки-Гостинные 81438
  Пиняни Пиняны 81456
  Підгайчики Подгайчики 81444
  Погірці Погорцы 81445
  П”яновичі Пяновичи 81450
  Ралівка Раловка 81473
  Рудки Рудки 81440
  Садковичі Садковичи 81420
  Самбір Самбор 81400
  Сіде Сиде 81478
  Стрілковичі Стрелковичи 81460
  Сусолів Сусолов 81448
  Хлопчиці Хлопчицы 81436
  Чайковичі Чайковичи 81442
  Чуква Чуква 81480
  Язи Язи 81465

 

Поштові індекси Львівська область, Самбірський район – Почтовые индексы Львовская область, Самборский район

Ukrindex