Volovetsky region – Воловецький район


  Abranka Абранка 89122
  Belasovitsa Біласовиця 89111
  Bukovets Буковець 89114
  Gukliviy Гукливий 89140
  Lazy Лази 89131
  Nizhnie Vorota Нижні Ворота 89130
  Podpolozye Підполоззя 89121
  Roztoka Розтока 89141
  Shcherbovets Щербовець 89110
  Skotarskoe Скотарське 89133
  Tishov Тишів 89112
  Verbyazh Верб”яж 89113
  Verkhnie Vorota Верхні Ворота 89132
  Volovets Воловець 89100
  Zhdeneevo Жденіево 89120

 

Postal Codes Zakarpatskaya oblast, Volovetsky region – Поштові індекси Закарпатська область, Воловецький район

Ukrindex