Shishatsky region – Шишацький район


  Baranovka Баранівка 38021
  Bukhuny Бухуни 38031
  Chernyshovka Чернишівка 38006
  Fedunka Федунка 38032
  Gogolevo Гоголеве 38040
  Khvoshchovoe Хвощове 38005
  Kovalovka Ковалівка 38010
  Koverdina Balka Ковердина Балка 38014
  Kuybyshevo Куйбишеве 38011
  Malaya Buzova Мала Бузова 38042
  Mikhayliki Михайлики 38013
  Prishib Пришиб 38023
  Sagaydak Сагайдак 38033
  Shishaki Шишаки 38000
  Tishchenki Тищенки 38043
  Velikaya Buzova Велика Бузова 38041
  Veliky Perevoz Великий Перевіз 38020
  Voskoboyniki Воскобійники 38012
  Yareski Яреськи 38030
  Yareski 1 Яреськи 1 38034
  Zhorzhevka Жоржівка 38022

 

Postal Codes Poltavskaya oblast, Shishatsky region – Поштові індекси Полтавська область, Шишацький район

Ukrindex