Khristinovsky region – Христинівський район


  Bogachovka Багачівка 20021
  Botvinovka Ботвинівка 20010
  Ivangorod Івангород 20040
  Khristinovka Христинівка 20000
  Khristinovka Selo Христинівка село 20009
  Kuzmina Greblya Кузьмина Гребля 20051
  Leshchinovka Ліщинівка 20013
  Malaya Sevastyanovka Мала Севастянівка 20030
  Oradovka Орадівка 20034
  Ositnaya Осітна 20052
  Penizhkovo Пеніжкове 20025
  Rossoshki Розсішки 20032
  Shelpakhovka Шельпахівка 20044
  Shukayvoda Шукайвода 20014
  Sinitsa Синиця 20050
  Sychovka Сичівка 20041
  Talalaevka Талалаївка 20031
  Uglovatka Углуватка 20011
  Velikaya Sevastyanovka Велика Севастянівка 20045
  Verbovataya Вербувата 20020
  Verkhnyachka Верхнячка 20022
  Veselovka Веселівка 20033
  Yagubets Ягубець 20042
  Zayachkovka Заячківка 20043
  Zoryanoe Зоряне 20012

 

Postal Codes Cherkasskaya oblast, Khristinovsky region – Поштові індекси Черкаська область, Христинівський район

Ukrindex