Khotinsky region – Хотинський район


  Anadoli Анадоли 60009
  Ataki Атаки 60008
  Belovtsy Білівці 60053
  Blishchad Блищадь 60013
  Bochkovtsy Бочківці 60021
  Cheponosy Чепоноси 60031
  Dankovtsy Данківці 60041
  Dolinyany Долиняни 60043
  Gordovtsy Гордівці 60018
  Grozintsy Грозинці 60020
  Kaplovka Каплівка 60040
  Kerstentsy Керстенці 60050
  Khotin Хотин 60000
  Kleshkovtsy Клішківці 60014
  Kolinkovtsy Колінківці 60023
  Kruglik Круглик 60051
  Krutenki Крутеньки 60054
  Malintsy Малинці 60024
  Melenki Млинки 60015
  Nedoboevtsy Недобоївці 60035
  Orestovka Орестівка 60007
  Pashkovtsy Пашківці 60052
  Perebykovtsy Перебиківці 60010
  Polyana Поляна 60016
  Prigorodok Пригородок 60006
  Rashkov Рашків 60017
  Rukhotin Рухотин 60012
  Rukshin Рукшин 60030
  Sankovtsy Санківці 60025
  Shilovtsy Шилівці 60022
  Shirovtsy Ширівці 60032
  Stavchany Ставчани 60044
  Vladichnaya Владична 60033
  Vornichany Ворничани 60042
  Yarovka Ярівка 60055
  Zarozhany Зарожани 60034
  Zelenaya Lipa Зелена Липа 60011

 

Postal Codes Chernovitskaya oblast, Khotinsky region – Поштові індекси Чернівецька область, Хотинський район

Ukrindex