Коломийський район – Коломыйский район


  Баб”янка Бабянка 78228
  Богородичин Богородичин 78238
  Велика Кам”янка Великая Каменка 78244
  Великий Ключів Великий Ключов 78276
  Верхній Вербіж Верхний Вербиж 78216
  Виноград Виноград 78220
  Ворона Ворона 78222
  Воскресинці Воскресинцы 78213
  Ганнів Ганнов 78283
  Гвіздець Гвоздец 78260
  Годи-Добровідка Годи-Добровидка 78246
  Голосків Голосков 78231
  Грабич Грабич 78225
  Грушів Грушов 78285
  Дебеславці Дебеславцы 78290
  Джурків Джурков 78252
  Жукотин Жукотин 78237
  Загайпіль Загайполь 78264
  Залуччя Залучье 78284
  Замулинці Замулинцы 78292
  Іванівка Ивановка 78251
  Казанів Казанов 78241
  Кийданці Кийданцы 78270
  Княждвір Княждвор 78294
  Кобилець Кобылец 78266
  Ковалівка Коваловка 78293
  Коломия Коломыя 78200
  Корнич Корнич 78215
  Королівка Короловка 78214
  Коршів Коршов 78240
  Кропивище Кропивище 78282
  Ліски Лески 78242
  Лісна Слобідка Лесная Слободка 78257
  Лісний Хлібичин Лесной Хлебичин 78234
  Мала Кам”янка Малая Каменка 78247
  Мала Слобідка Малая Слободка 78243
  Малий Гвіздець Малый Гвоздец 78263
  Малий Ключів Малый Ключов 78277
  Марківка Марковка 78273
  Матеївці Матеевцы 78267
  Мишин Мишин 78280
  Молодилів Молодилов 78232
  Молодятин Молодятин 78271
  Назірна Назирная 78265
  Нижній Вербіж Нижний Вербиж 78218
  Нижня Велесниця Нижняя Велесница 78221
  Остапківці Остапковцы 78262
  Отинія Отыня 78223
  Перерив Перерыв 78268
  Печеніжин Печенежин 78274
  Пилипи Филипы 78281
  Підгайчики Подгайчики 78256
  П”ядики Пядики 78254
  Раківчик Раковчик 78248
  Рунгури Рунгури 78272
  Семаківці Семаковцы 78291
  Сідлище Седлище 78233
  Скопівка Скоповка 78235
  Слобода Слобода 78278
  Сопів Сопов 78217
  Спас Спас 78219
  Старий Гвіздець Старый Гвоздец 78261
  Струпків Струпков 78227
  Товмачик Товмачик 78250
  Торговиця Торговица 78226
  Тростянка Тростянка 78286
  Турка Турка 78253
  Угорники Угорники 78230
  Фатівці Фатовцы 78245
  Ценява Ценявая 78255
  Черемхів Черемхов 78236
  Шепарівці Шепаровцы 78249

 

Поштові індекси Івано-Франківська область, Коломийський район – Почтовые индексы Ивано-Франковская область, Коломыйский район

Ukrindex