Стрийський район – Стрыйский район


  Баня-Лисовецька Баня-Лисовецкая 82488
  Бережниця Бережница 82461
  Братківці Братковцы 82465
  Великі Дідушичі Великие Дедушичи 82484
  Верхня Лукавиця Верхняя Лукавица 82481
  Верхня Стинава Верхняя Стинава 82454
  Верчани Верчани 82441
  Вівня Вивня 82425
  Воля-Задеревацька Воля-Задеревацкая 82489
  Гірне Горное 82468
  Голобутів Голобутов 82432
  Грабовець Грабовец 82435
  Дашава Дашава 82443
  Добрівляни Добривляны 82426
  Добряни Добряны 82427
  Довге Долгое 82466
  Довголука Долголука 82453
  Долішнє Долишное 82480
  Дуліби Дулибы 82434
  Жулин Жулин 82470
  Завадів Завадов 82433
  Загірне Загорное 82446
  Задеревач Задеревач 82487
  Зарічне Заречное 82451
  Йосиповичі Иосиповичи 82445
  Кавське Кавское 82420
  Конюхів Конюхов 82436
  Лани-Соколівські Ланы-Соколовский 82452
  Ланівка Лановка 82430
  Лисовичі Лисовичи 82486
  Лисятичі Лисятичи 82421
  Любинці Любинцы 82456
  Малі Дідушичі Малые Дедушичи 82485
  Миртюки Миртюки 82463
  Моршин Моршин 82482
  Нежухів Нежухов 82431
  Нижня Стинава Нижняя Стинава 82455
  Олексичі Алексичи 82442
  Підгірці Подгорцы 82440
  Подорожнє Подорожное 82450
  Пукеничі Пукеничи 82422
  П”ятничани Пятничаны 82423
  Розгірче Разгорчье 82472
  Семигинів Семигинов 82471
  Сихів Сихов 82447
  Слобідка Слободка 82462
  Станків Станков 82464
  Стриганці Стриганцы 82429
  Стрий Стрый 82400
  Стрілків Стрелков 82460
  Угерсько Угерско 82424
  Фалиш Фалиш 82467
  Ходовичі Ходовичи 82428

 

Поштові індекси Львівська область, Стрийський район – Почтовые индексы Львовская область, Стрыйский район

Ukrindex