Яворівський район – Яворовский район


  Бердихів Бердихов 81064
  Бірки Борки 81092
  Бунів Бунов 81040
  Великополе Великополе 81075
  Вербляни Вербляны 81017
  Віжомля Вижомля 81067
  Воля Добростанська Воля Добростанская 81073
  Вороблячин Вороблячин 81011
  Вороців Вороцов 81086
  Глиниці Глиницы 81035
  Грушів Грушов 81016
  Добростани Добростаны 81091
  Домажир Домажир 81083
  Дрогомишль Дрогомишль 81022
  Дубровиця Дубровица 81081
  Завадів Завадов 81020
  Залужжя Залужье 81023
  Івано-Франкове Ивано-Франково 81070
  Калинівка Калиновка 81042
  Калитяки Калитяки 81018
  Кам”янобрід Каменоброд 81074
  Карачинів Карачинов 81087
  Кожичі Кожичи 81084
  Колониці Колоницы 81015
  Коти Коты 81019
  Коханівка Кохановка 81007
  Краковець Краковец 81033
  Лозино Лозино 81080
  Любині Любини 81037
  Малошковичі Малошковичи 81065
  Мальчиці Мальчицы 81077
  Морянці Морянцы 81036
  Мужиловичі Мужиловичи 81063
  Нагачів Нагачов 81021
  Наконечне Друге Наконечное Второе 81031
  Наконечне Перше Наконечное Первое 81032
  Немирів Немиров 81013
  Новини Новины 81024
  Новояворівськ Новояворовск 81053
  Оселя Оселя 81044
  Підлуби Подлубы 81066
  Поруденко Поруденко 81041
  Прилбичі Прилбичи 81062
  Рогізно Рогожно 81043
  Руда Краковецька Руда Краковецкая 81008
  Рясне-Руське Рясно-Русское 81085
  Свидниця Свидница 81006
  Середкевичі Середкевичи 81012
  Смолин Смолин 81010
  Старий Яр Старый Яр 81025
  Старичі Старичи 81052
  Страдч Страдч 81076
  Тарновиця Тарновица 81060
  Чернилява Чернилявая 81030
  Черчик Черчик 81045
  Чолгині Чолгини 81061
  Шкло Шкло 81050
  Яворів Яворов 81000
  Ясниська Ясниская 81082

 

Поштові індекси Львівська область, Яворівський район – Почтовые индексы Львовская область, Яворовский район

Ukrindex